Müzik Nasıl Ortaya Çıktı?

Müziğin Doğuşu

Müzik dinlemeyi hepimiz çok severiz. Üzüldüğümüzde, sevindiğimizde, canımız sıkıldığında kısacası çoğu zaman müzik dinleriz. Peki hayatımızın pek çok evresinde yer edinen ve ruhumuza huzur veren müzik nasıl ortaya çıktı?
Müzik tüm sanatlar içerisinde en evrensel olan sanattır. Gözle görülmeyen, ritimle meydana getirilen ahenktir. Duygu, düşünce, fikir her şeyi konu edinebilir. Müziğe tarihte ilk kez 19.yy’da ilgi duyulmaya başlanmıştır. Pek çok filozof bu konu hakkında teoriler ortaya koymuştur.

Aslında birbirlerinden bağımsız olan bu teoriler incelendiğinde tek bir noktayı göstermektedir. Yapılan pek çok araştırmaya göre biyolojik teoriler, insanların doğa ve hayvan seslerini taklit etmeleri sonucunda müziğin ortaya çıktığını; lingustik teoriler ise müziğin manzum konuşma yani şiirden ortaya çıktığını savunmuşlardır. İki teorinin birleştiği noktada müzik, çalgılardan önce insan tarafından yapılmıştır; ilk müzik ise insan sesidir. Bunun en büyük kanıtı ilk çağda insanların kendilerini savunmak ve korumak için kullandıkları araçlarla doğanın seslerini taklit etmeye başlamalarıyla bir ses bütünlüğünün ortaya çıktığını fark etmeleri daha sonra pek çok alanda (düğün, dini tören, cenaze vb.) bu işlemi uygulamalarıdır. Kalıntılara göre bilinen en eski müzik yapıtı 3000 yıl önce Hindistan’da yazılmış ‘’Veda İlahileri’’dir. İlkel toplumlarda insanlar müzik yapmak için küçük ve hayvan derilerini kullanarak enstrümanlar yapmışlardır. Böylelikle ritimli çalgılar ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra ilkel çağlarda insanlar kemik ve kamışlara üfleyerek birtakım sesler elde etmişlerdir. Bu da nefesli çalgıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Araştırmalara göre müziğin kurumsal olarak doğuşu Eski Yunanlara dayanmaktadır. Kalıntılara göre Antik Yunan’da müziğin önemli bir yeri olduğu ve müziğin ‘’İyiliklerin Kaynağı’’ olarak nitelendirildiği ortaya çıkarılmıştır. Çinliler de Yunanlılar gibi müziğin tanrısal bir kavram olduğuna inanmışlar ve bu inanışları müziğin Hristiyanlık dininde büyük bir yere sahip olmasına neden olmuştur. İlk çağ uygarlıkları müzik yapmak için pek çok materyal kullanmışlardır. Mezopotamya’da çeşitli arp, lir, flüt, balag gibi aletleri kullanmışlar. Çinliler ise davul, zil, sistron, bambu flüt, ağız orgu, çan gibi eşyaları kullanarak müzik yapmışlardır. Bütün bunlara baktığımızda müziğin doğuşu çok uzun zaman öncelere dayanmaktadır.

Reklam